Fiscaal Journaal januari 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Onze vaste presentator Philip Ruys loodst u deze maand door alle belangrijke nieuwtjes in fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Chris Dijkstra. Samen bespreken zij o.a. de volgende onderwerpen:

 • Behandeling fiscale wetsvoorstellen Belastingplan 2023 in de Eerste Kamer
 • Box 3
  • Hoe de Overbruggingswet box 3 uitpakt
  • Geen individuele en buitensporige last
 • Wwft
  • Stand van zaken wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
  • Stand van zaken UBO-register
 • eHerkenning terecht voorgeschreven
 • Kabinetsreactie evaluatie BOR
 • Later arrest HvJ EU leidt niet tot herziening arrest HR

Daarnaast is er weer een editie van De Leeshoek, waarin onze experts kort interessante recente vakliteratuur bespreken.

Deze cursus is opgenomen in december 2022 en initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij stellen deze cursus echter ook voor advocaten beschikbaar, omdat de besproken materie ook voor u als advocaat interessant kan zijn.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de fiscale wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2023
 • weet u hoe de Overbruggingswet box 3 in de praktijk uit kan pakken
 • weet u waarom Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de box 3-heffing geen individuele en buitensporige last is
 • kent u de laatste stand van zaken omtrent het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
 • kent u de laatste stand van zaken omtrent het UBO-register
 • weet u waarom de Hoge Raad heeft geoordeeld dat eHerkenning terecht is voorgeschreven
 • kent u de kabinetsreactie op de evaluatie van de BOR
 • weet u waarom een later arrest van HvJ EU niet leidt tot herziening van een arrest van de Hoge Raad

Auteur

 • mr. H. Ph. Ruys

  Mr. Philip Ruys is fiscaal jurist en ondernemer. Hij deed als belastingadviseur en advocaat ruime ervaring op in de internationale praktijk, de dga-praktijk, vastgoed en fiscale procesvoering. Hij werkte onder meer bij Loyens, EY en VMW Taxand. Hij was in deeltijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en schreef een groot aantal artikelen en enkele boeken. Hij was de bedenker en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Fiscaal Praktijkblad, Vakblad Estate Planning, Taxence en Tax Talks en 10 jaar lang hoofdredacteur van Belastingzaken (SDU). In 2009 richtte hij het Register Estate Planners op. In 2007 richtte hij Licent Academy op. In 2017 nam Sdu Uitgevers Licent Academy over.

 • mr. dr. C.G. Dijkstra

  Chris Dijkstra is universitair docent Belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de dga. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten