Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Redelijkheid en billijkheid vormen sinds jaar en dag de grondnorm van het vermogensrecht. De werking van deze vage gedragsnorm, die in de omstandigheden van het geval is ingebed, is echter vaak maar moeilijk te doorgronden. In deze cursus worden de drie materiële functies van redelijkheid en billijkheid – aanvulling, beperking en uitleg – op heldere wijze behandeld en toegelicht aan de hand van sprekende voorbeelden uit de jurisprudentie. Zichtbaar zal worden dat er een rode draad door de rechtspraak loopt, te weten dat partijen – ook als de omstandigheden niet meezitten – gehouden zijn om rekening te (blijven) houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Dit geldt bij uitstek in situaties dat contractspartijen te maken krijgen met van buitenaf op de overeenkomst inwerkende, onvoorziene omstandigheden die het ongewijzigd blijven uitvoeren van de overeenkomst voor een der partijen ernstig bezwaarlijk maakt (art. 6:258 BW). Ook dit belangrijke en actuele aspect van de redelijkheid en billijkheid zal aan de hand van recente jurisprudentie worden behandeld. 

Deze cursus is ontwikkeld in begin december 2021

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heeft u een beter zicht op de ontwikkeling en stand van zaken in jurisprudentie en doctrine met betrekking tot redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden
 • kunt u (het belang van) deze rechtsfiguren voor de praktijk beter doorgronden
 • kunt u in uw dagelijkse (advies- of proces-) praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen in juridische kwesties die te maken hebben met redelijkheid en billijkheid en/of onvoorziene omstandigheden

Auteur

 • mr. dr. P.S. Bakker

  Prof. mr. P.S. (Sjoerd) Bakker is raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar Rechtspraak bij de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens verbonden aan de VU Amsterdam. Ook behandelt hij regelmatig arbitragegeschillen. Sjoerd is gepromoveerd op het gebied van redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht en doceert en publiceert regelmatig op vermogensrechtelijk terrein. Sjoerd is onder meer verbonden aan de Groene Serie Verbintenissenrecht en aan het SDU Commentaar Vermogensrecht. In 2021 verscheen bij Ars Aequi Libri zijn cahier over contractsuitleg.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten