Kernwaarde Deskundigheid

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) is een vorm van deskundigheidsbevordering en een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het levert het meest op als de onderwerpen die worden besproken concreet zijn en gebaseerd zijn op daadwerkelijke ervaringen uit de praktijk. Dat zijn ervaringen die voor alle deelnemers relevant zijn en waar dus gezamenlijk lering uit kan worden getrokken. 

U kunt op deze pagina begeleidend materiaal downloaden om een overleg te faciliteren. Dit materiaal bestaat uit een pointpresentatie en een bijbehorende hand-out. De powerpointpresentatie in deze les is gerelateerd aan een de vijf kernwaarden van de advocatuur, namelijk 'Deskundigheid'.

De vijf kernwaarden van de advocatuur zijn stuk voor stuk voor u weergegeven als thema om centraal te kunnen stellen in uw  gestructureerd collegiaal overleg. Zo kunnen zij dienen als leidraad voor de voorbereiding en de inhoud van de bijeenkomsten. Bij voorkeur staat iedere bijeenkomst een andere kernwaarde centraal, maar er kan uiteraard meerdere malen, vanuit verschillende praktijkvraagstukken, op dezelfde kernwaarde in worden gegaan.

Wij adviseren u voordat u voorafgaande het overleg ook de bijbehorende 'Handleiding GIO’s voor de gespreksleider' en de 'Handleiding GIO’s voor de deelnemer' te downloaden. Deze vindt u in de les 'Inleiding Intercollegiaal Gestructureerd Overleg (GIO)'.

Preview

Leerdoelen

Het studiemateriaal:

 • stelt u op de hoogte van de eisen die de NOvA stelt aan het Gestructureerd Intercollegiaal Overleg
 • geeft u handvatten om een effectief overleg te voeren

Auteur

 • mr. drs. M.G.J. ter Huurne

  Mr. Drs. Marloes ter Huurne (1977) studeerde Rechten aan de Universiteit van Maastricht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze twee vakgebieden combineert ze door de gedragswetenschap te verwerken in cursussen, trainingen en coachtrajecten voor advocaten. Sinds 2013 is ze als vaardighedentrainer en mentor verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten en sinds 2022 is ze hoofddocent Communicatieve vaardigheden en Onderhandelen bij de Law Firm School. Zij is auteur van het in 2023 verschenen boek Het Advocatenbrein, psychologie voor juristen, waarin zij duidelijk maakt hoe juristen in het algemeen en advocaten in het bijzonder hun voordeel kunnen doen met kennis en inzichten uit de gedragswetenschap.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten