Inleiding Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

  Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) is een van de drie vormen van gestructureerde feedback die advocaten kunnen inzetten om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen waar zij sinds maart 2020 ieder kalenderjaar aan moeten deelnemen. Advocaten kunnen binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende kantoren met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden gesteld als vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, enzovoorts. Om te borgen dat dit overleg daadwerkelijk wat opbrengt, is het van belang dat er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die de NOvA hieraan stelt. 

  • Gestructureerd Intercollegiaal Overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag
  • Voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider (zijnde advocaat) aangewezen
  • De advocaten en de begeleider zijn allen werkzaam binnen hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden
  • De advocaten en de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken
  • De advocaten brengen ieder één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering in
  • De begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen

  Preview

  Auteur

  • mr. drs. M.G.J. ter Huurne

   Mr. Drs. Marloes ter Huurne (1977) studeerde Rechten aan de Universiteit van Maastricht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze twee vakgebieden combineert ze door de gedragswetenschap te verwerken in cursussen, trainingen en coachtrajecten voor advocaten. Sinds 2013 is ze als vaardighedentrainer en mentor verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten en sinds 2022 is ze hoofddocent Communicatieve vaardigheden en Onderhandelen bij de Law Firm School. Zij is auteur van het in 2023 verschenen boek Het Advocatenbrein, psychologie voor juristen, waarin zij duidelijk maakt hoe juristen in het algemeen en advocaten in het bijzonder hun voordeel kunnen doen met kennis en inzichten uit de gedragswetenschap.

  Stap nu in

  Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten