Fiscaal Journaal februari 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Onze vaste presentator Philip Ruys loodst u deze maand door alle belangrijke nieuwtjes in fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Cindy van de Luijtgaarden-Braat. Samen bespreken zij o.a. de volgende onderwerpen:

 • Recht op belastingrente voor box 3-bezwaarmakers
 • Geen zelfstandigenaftrek door onvoldoende verifieerbaar urenoverzicht
 • Oordeel over winstuitdeling onvoldoende gemotiveerd
 • Pensioenaanspraak ten onrechte aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking
 • Geen OVB verschuldigd bij zakelijke motieven splitsing
 • Voortgang werken met en als zelfstandige(n)
 • Vijf afzonderlijke schenkingen zijn geen periodieke uitkering
 • Belastingrente terecht gematigd tot werkelijk rentevoordeel
 • Termijnoverschrijding van één dag is verschoonbaar

Daarnaast is er weer een editie van De Leeshoek, waarin onze experts kort interessante recente vakliteratuur bespreken.

Deze cursus is opgenomen in januari 2023 en initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij stellen deze cursus echter ook voor advocaten beschikbaar, omdat de besproken materie ook voor u als advocaat interessant kan zijn.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u waarom Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat box 3-bezwaarmakers recht hebben op belastingrente
 • weet u waarom een ondernemer geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek
 • weet u waarom de Hoge Raad een oordeel van het hof over winstuitdeling onvoldoende gemotiveerd vindt
 • weet u waarom het hof vindt dat een pensioenaanspraak ten onrechte is aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking
 • weet u waarom geen OVB verschuldigd is bij een zakelijk motief van splitsing
 • kent u de laatste stand van zake omtrent de maatregelen op het gebied van werken met en als zelfstandige(n)
 • weet u waarom de Hoge Raad vijf afzonderlijke schenkingen niet aanmerkt als een periodieke gift
 • weet u waarom volgens de Hoge Raad belastingrente terecht is gematigd tot het werkelijk rentevoordeel
 • weet u waarom een termijnoverschrijding van één dag verschoonbaar is

Auteur

 • mr. H. Ph. Ruys

  Mr. Philip Ruys is fiscaal jurist en ondernemer. Hij deed als belastingadviseur en advocaat ruime ervaring op in de internationale praktijk, de dga-praktijk, vastgoed en fiscale procesvoering. Hij werkte onder meer bij Loyens, EY en VMW Taxand. Hij was in deeltijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en schreef een groot aantal artikelen en enkele boeken. Hij was de bedenker en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Fiscaal Praktijkblad, Vakblad Estate Planning, Taxence en Tax Talks en 10 jaar lang hoofdredacteur van Belastingzaken (SDU). In 2009 richtte hij het Register Estate Planners op. In 2007 richtte hij Licent Academy op. In 2017 nam Sdu Uitgevers Licent Academy over.

 • mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

  Cindy van de Luijtgaarden-Braat heeft een fiscaal-economische en notarieel-juridische achtergrond. Zij heeft bijna zestien jaar als belastingadviseur en estate planner bij BDO gewerkt en was daar partner en hoofd Private Client Services. In september 2021 is zij als partner bij Deloitte gestart met opnieuw de focus op private clients en family business. Cindy heeft ruime ervaring met dienstverlening aan vermogende families, veelal met een (familie)bedrijf. Zij adviseert hen onder andere op het gebied van vermogensplanning en vermogensstructurering, zowel nationaal als in relatie tot België. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (bedrijfs)opvolgingsvraagstukken, optimale structuren en schenkingstrajecten, maar ook aan fiscale advisering bij echtscheidingen en boedelafwikkelingen. Cindy publiceert op regelmatige basis in VP Bulletin en verzorgt cursussen voor estate planners en notarissen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten