De 403-verklaring

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De 403-verklaring is onderdeel van het zogeheten ‘groepsregime’. Dit is een wettelijke voorziening die het mogelijk maakt dat een afhankelijke groepsmaatschappij niet een eigen jaarrekening hoeft te publiceren. Hoewel de wettelijke regeling er op het eerste oog eenvoudig uitziet, roept de regeling in de praktijk veel vragen op. Naast het theoretisch kader van de regeling, komen ook vooral de vragen die in de praktijk spelen ten aanzien de hoofdelijkheid, de terugwerkende kracht en de beëindiging van de voorziening in deze cursus aan de orde.

De cursus is geactualiseerd in februari 2022

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de achtergrond en strekking van het 403-regime omschrijven
 • kunt u de plaats van de regeling in het vermogensrecht duiden
 • kunt u de materiële reikwijdte van de regeling omschrijven
 • kunt u de regels met betrekking tot de temporele reikwijdte toepassen
 • kunt u de regels voor beëindiging van de voorziening benoemen en toepassen

Auteur

 • prof. mr. S.M. Bartman

  Steef Bartman is al ruim 30 jaar actief als advocaat op het gebied van ondernemingsrecht. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij in 2015 zijn eigen kantoor gestart onder naam: Bartman Company Law. Hij adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in onder meer aansprakelijkheidskwesties, medezeggenschapsgeschillen, enquêteprocedures en bij vraagstukken van herstructurering. Steef was onderzoeker in enkele spraakmakende enquêteprocedures, zoals onder meer inzake AAA Autogroup, Deus ex Machina en Cordial. Ook ondersteunt hij onderzoekscommissies in de publieke en semipublieke sector. Daarnaast treedt hij regelmatig op als arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut. 

  Steef Bartman is behalve advocaat ook tot september 2018 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden geweest. Per 1 april 2019 is hij werkzaam als hoogleraar bij de Universiteit Maastricht. Steef is tevens oprichter en hoofdredacteur van het Engelstalige tijdschrift European Company Law. Hij staat bekend als autoriteit op het gebied van het concernrecht en doorbraak van aansprakelijkheid. Het door hem mede geschreven studieboek Van het concern wordt veel gebruikt voor zowel studie als in de praktijk. Steef is een veelgevraagd commentator bij rechterlijke uitspraken op zijn gebied en schrijft annotaties voor JOR, Ondernemingsrecht en Ars Aequi.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten