Rekenen: vermenigvuldigen en delen gelijktijdig aanbieden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de middenbouw van het primair onderwijs maken de leerlingen kennis met vermenigvuldigen en delen. Vermenigvuldigen en delen … Hoe leg je dit goed uit aan de leerlingen?
Dolf Janson kiest er heel bewust voor om de kennismaking met vermenigvuldigen en delen tegelijkertijd plaats te laten vinden. Vermenigvuldigen en delen zijn nauw met elkaar verbonden. Het ervaren van deze verbanden vormt de basis om hiermee te kunnen rekenen. In deze cursus vertelt Dolf Janson hoe je leerlingen kunt laten ervaren dat vermenigvuldigen en delen met elkaar samenhangen. Voorwaarden voor een succesvolle verwerking worden besproken, er wordt toegelicht hoe je met vermenigvuldig- en deeltabellen kunt werken en hoe je het proces van verwerven, oefenen en toepassen zo goed mogelijk kunt begeleiden.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

 • benoemen welke voorkennis de leerlingen nodig hebben, voordat ze met het uitrekenen van vermenigvuldig- en deelsommen kunnen beginnen

 • uitleggen waarom vermenigvuldigen en delen tegelijk en in samenhang geïntroduceerd moeten worden

 • het verband tussen optellen en vermenigvuldigen en tussen aftrekken en delen demonstreren en uitleggen

 • demonstreren en verklaren waardoor vermenigvuldigen en delen elkaars omkering zijn

 • uitleggen waarom echte ervaringen meer effect hebben dan het aanleren van ‘trucjes’

 • uitleggen waarom het zelf (in twee- of drietallen) laten construeren van de alle tabellen (zowel voor vermenigvuldigen als voor delen) meer effect heeft dan het kant-en-klaar aanbieden daarvan

 • uitleggen waardoor het bewust inzetten van voorkennis de volgende tabellen steeds eenvoudiger maken

 • het verschil tussen automatiseren en memoriseren uitleggen en in het verlengde daarvan verklaren waardoor voor beide leerprocessen verschillende vormen van oefening nodig zijn

 • met behulp van het kruispuntenmodel uitleggen en demonstreren dat er meer manieren zijn om deze bewerkingen met grotere getallen uit te voeren

Auteur

 • drs. Dolf Janson

  Dolf Janson is zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar en auteur. Hij is zowel expert op het gebied van rekendidactiek als van taaldidactiek. Zijn bureau JansonAdvies is door de Nederlandse daltonvereniging (NDV) erkend als nascholingsinstelling voor leraren. Hij is redacteur van de bladen MeerTaal en Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek en is lid van het redactienetwerk van JSW. Hij publiceert regelmatig in deze en andere bladen. Hij is secretaris van de Ned. Ver. Tot Ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs (NVORWO) en penningmeester van de sectie daltonnascholers en -opleiders van de NDV. Hij werkte als auteur en redacteur mee aan de protocollen Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) voor po, vo en mbo. Zie ook www.janson.academy en www.hettaallab.nl

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten