Focus op Deelnemersboete 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Sinds juli 2009 kan naast een boete aan de belastingplichtige ook een boete worden opgelegd aan deelnemers op basis van art. 5:1 Awb: de zogenoemde deelnemersboete of medepleegboete. Per 2014 is daar de mogelijkheid bij gekomen om ook de doen pleger, de uitlokker of de medeplichtige te beboeten via artikel 67o AWR. In deze cursus bespreken mr. G.M. Boezelman en mr. A.J.C. Perdaems welke wettelijke boetegrondslagen er zijn en onder welke omstandigheden die deelnemersboetes kunnen worden opgelegd. Zij gaan onder meer in op de relevante strafrechtelijke leerstukken die op deze deelnemersboetes en het bijbehorende proces van toepassing zijn. Zij bespreken de wettelijke waarborgen waar de Belastingdienst zich aan heeft te houden, de belangrijkste verweren die gevoerd kunnen worden en de belangrijkste jurisprudentie tot nu toe.

Deze cursus is opgenomen in april 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wat een deelnemers- of medepleegboete is
 • kent u de belangrijkste procedurele waarborgen, waaronder het toestemmingsvereiste
 • weet u welke verweren gevoerd kunnen worden wanneer er een deelnemersboete wordt opgelegd
 • weet u welke bewijsmaatstaf nodig is in het proces
 • kent u de belangrijkste jurisprudentie op het vlak van de deelnemersboete

Auteur

 • mr. G.M. Boezelman

  Mariëlle Boezelman werkt sinds 2011 bij Hertoghs advocaten. Ze is gespecialiseerd in financiële en fiscale fraudezaken.

  Mariëlle studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in Strafrecht en Internationaal Publiekrecht. Daarna werkte zij onder andere als paralegal bij een advocatenkantoor in Texas (VS). Zij heeft de specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht afgerond, net als de specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur aan de Universiteit Leiden.

  “De advocatuur heeft me altijd geïntrigeerd. Niet alleen de juridische aspecten hebben mijn aandacht, dat geldt ook voor de menselijke kant van de zaak. Ik ben me bewust van de impact die een (straf)zaak heeft op een cliënt. Het belang van de cliënt, discretie en volharding staan dan ook voorop. ”

  Mariëlle is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Advocaat Belastingkundigen (NVAB). Daarnaast is zij actief lid van de International Association of Young Lawyers (AIJA) en van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

  Iedere woensdag publiceert Mariëlle met Judith de Boer over actuele ontwikkelingen in de fraude praktijk op vaklunch.nl.

 • mr. A.J.C. Perdaems

  Angelique Perdaems is sinds 2012 fiscaal advocaat bij Hertoghs Advocaten. Daarvoor werkte zij bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Angelique heeft zich gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures bij de Belastingkamer van de Hoge Raad. Daarnaast houdt zij zich bezig met fiscale procedures op onder andere het gebied van boetes, informatiebeschikkingen en buitenlands vermogen zoals woonplaats- en vestigingsplaatsonderzoeken. Angelique begeleidt cliënten bij vastlopende belastingcontroles. Daarbij focust ze zich op informatieverplichtingen, bewijslastverdeling, navorderingsvereisten en beboeting. Samen met de cliënt wordt getracht een oplossing te bereiken. Als dat niet lukt wordt geprocedeerd bij de rechter. Desnoods tot aan de Hoge Raad. Ook geeft Angelique regelmatig cursussen of webinars over belastingcontroles en bijbehorende onderwerpen aan adviseurs en accountants. Zij heeft ook colleges formeel belastingrecht verzorgd aan Tilburg University.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten