Boos, brutaal en agressief gedrag

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus leer je wat gedragsproblemen zijn en hoe je de ernst ervan kunt inschatten. En als de problemen in sterke mate aanwezig zijn, op welke psychiatrische aandoeningen dat kan duiden. We bespreken hoe deze gedragsproblemen ontstaan en in stand worden gehouden. Maar het grootste deel van de cursus gaat over hoe je met dit gedrag binnen en buiten de klas om kunt gaan zodat ongewenst gedrag afneemt en gewenst gedrag toeneemt. Ten slotte wordt besproken wat de hulpverlening aan ouders en kinderen te bieden heeft. Dit is van belang als je ouders wilt adviseren hulp te zoeken wanneer dit nodig is.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met Christine Boersma. Zij specialiseerde zich in het toegankelijk maken van verschillende soorten teksten. Walter Matthys en Christine Boersma hebben twee boeken geschreven over kinderen met brutaal, boos en agressief gedrag. Eén voor ouders, en één voor leerkrachten.

Preview

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus kun je:

 • een gepaste basishouding ten aanzien van brutaal, boos en agressief gedrag aannemen en kun je met dit gedrag omgaan zodat ongewenst gedrag afneemt en gewenst gedrag toeneemt
 • typen gedrag beschrijven en de ernst daarvan inschatten
 • toelichten hoe verschillende typen gedrag ontstaan, hoe ze in stand gehouden worden en wat de risico’s in de toekomst zijn als deze typen gedrag niet afnemen
 • met brutaal, boos en agressief gedrag binnen en buiten de klas omgaan, zodat ongewenst gedrag afneemt en gewenst gedrag toeneemt
 • benoemen wat hulpverlening ouders en kinderen te bieden heeft
 • met ouders overleggen, samenwerken en hen waar nodig adviseren over het gedrag van de kinderen

Auteur

 • prof. dr. Walter Matthys

  Prof. dr. Walter Matthys is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Educatie en Pedagogiek - Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen. Hij was als kinder- en jeugdpsychiater 35 jaar werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij heeft zich in zijn klinische werk en wetenschappelijk onderzoek gericht op gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten