Je digitale voetafdruk onder de loep! – over online privacy

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Internet is niet meer weg te denken. We maken er volop gebruik van en het biedt vele kansen en mogelijkheden. Toch is er een aantal zaken die belangrijk zijn om te weten. Want wat geef jij weg aan persoonlijke data en hoe heb jij je instellingen op Facebook geregeld? Ben jij je ervan bewust dat je allerlei persoonlijke sporen achterlaat via internet? En dat jouw gegevens op allerlei manieren gebruikt worden voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden?
Deze cursus laat zien hoe jij je digitale voetafdruk achterlaat op het internet en hoe je grip houdt op het ‘weggeven’ van je persoonlijke gegevens. Je kijkt naar jouw online imago en het gebruik van sociale media, apparaten en apps. Ook termen als cookies en filterbubbel worden besproken. Je krijgt praktische lessuggesties om ook de leerlingen bewust te maken van hun digitale voetafdruk en de wijze waarop ze dit kunnen beïnvloeden.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • het online imago van jezelf en van de leerlingen in kaart brengen en toelichten hoe dit imago te beïnvloeden is
 • voor jezelf in beeld brengen wat je van jezelf online wilt zetten op sociale media en ook de leerlingen hierover laten nadenken
 • uitleggen hoe cookies en de filterbubbel het wereldbeeld van mensen beïnvloeden
 • bewust omgaan met het gebruik van apparaten en apps die gegevens van jou verzamelen en deze gegevens beveiligen met sterke wachtwoorden
 • enkele acties inzetten om je te wapenen tegen hackers en identiteitsfraude
 • in de dagelijkse onderwijspraktijk bewust handelen volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • praktische lessuggesties inzetten om leerlingen bewust te maken van hun online privacy en hun digitale voetafdruk te beïnvloeden

Auteur

 • Yola Hopmans

  Yola Hopmans is een ervaren en gedreven mediacoach. Na haar opleiding als mediacoach is zij in 2008  gestart met het begeleiden van scholen (PO en VO)  in het omgaan met media. Omdat zij mediawijsheid zo belangrijk vindt! In haar activiteiten richt Yola zich op leerlingen, leraren en ouders. Zij ontwikkelt en verzorgt met veel plezier lessen op basisscholen en het voortgezet onderwijs over actuele thema’s. Altijd op een interactieve manier, met een positieve blik maar wel met oog voor de gevaren en risico’s. Ouders neemt zij mee in de digitale belevingswereld van hun kind en laat zien wat mediaopvoeding inhoudt. Voor leraren ontwikkelt en verzorgt Yola workshops en trainingen waar bij de praktische invulling in de eigen les een belangrijke plek inneemt. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als online privacy, online imago, omgaan met digitaal pesten, mediatools en informatievaardigheden.
  Samen met mediacoach Karin Sieders is Yola in 2014 gestart met het bedrijf Slim met media. Samen hebben zij het visiespel “Slim met media” ontwikkeld voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Dit spel spelen ze met docenten waarbij het team aan de hand van stellingen en aansprekende dilemma’s met elkaar in gesprek gaat over mediawijsheid. De output van het spel is de basis voor een mediaplan voor de school.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten