Verplichtingen jegens de zieke werknemer

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De cursus Verplichtingen jegens de zieke werknemer geeft u een actueel overzicht van de regels op het gebied van ziekte en arbeid. Mr. P.H. Burger licht het ziektebegrip toe en legt uit in welke gevallen de ziekmelding van belang is. Daarna gaat zij in op de loondoorbetalingsplicht en de weigeringsgronden die daarbij van toepassing zijn. Ze staat uitgebreid stil bij de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de medewerkingsplicht die de werknemer heeft tijdens de re-integratie. Afsluitend komen de wijziging van de bedongen arbeid en de ontslagbescherming van de zieke werknemer aan bod.

Deze cursus is ontwikkeld in maart 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de geldende regelgeving op het gebied van ziekte en arbeid
 • bent u op de hoogte van relevante jurisprudentie
 • kunt u cliënten met een lastig re-integratiedossier van goed advies voorzien

Auteur

 • mr. P.H. Burger

  Pauline Burger is sinds 1999 advocaat en thans werkzaam bij Sprengers Advocaten. Daarvoor was zij docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. 
  Zij adviseert werkgevers, werknemers en ondernemingsraden en vakbonden, op het terrein van het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht. Regelmatig verzorgt zij scholingen, onder andere voor het Instituut voor Arbeidsrecht.

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten