Angstige leerlingen: hulp bieden bij ongezonde angst

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Als een leerling te veel, te vaak of te langdurig angstig is of als de angsten van de leerling niet passen bij zijn leeftijd, is er sprake van ongezonde angst. Leerlingen met angstklachten krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben, omdat de omgeving niet voldoende zicht op hun angsten heeft. Hoe kun je als leerkracht bepalen of een leerling hulp nodig heeft bij geïnternaliseerde problemen zoals angst? In de eerste cursus is het herkennen en erkennen van angst bij leerlingen besproken. In deze tweede cursus wordt ingegaan op verwijzing en diagnostiek, en op de behandeling van ongezonde angst bij leerlingen. Er wordt besproken wat jouw rol kan zijn bij de behandeling van angst, welke laagdrempelige tips en tools je in jouw onderwijspraktijk kunt gebruiken om angstige leerlingen te helpen om te gaan met hun angsten. Er wordt ook besproken welke rol ouders / verzorgers hebben in de behandeling van angst en waar jouw mogelijkheden om de leerling te helpen ophouden en je leerlingen moet doorverwijzen naar clinici zoals psychologen of psychiaters. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • omschrijven wat jouw rol als leerkracht en wat de rol van clinici is bij het behandelen van ongezonde angst bij leerlingen

 • putten uit de juiste bronnen om angst bij leerlingen op te merken (leerling, ouders / verzorgers, jij als leerkracht)

 • een eenvoudige vragenlijst (YAM-5) bij leerlingen afnemen om te kijken of er sprake is van een teveel aan angst

 • aan ouders / verzorgers en andere betrokkenen uitleggen hoe clinici de angst bij een leerling onderzoeken middels een diagnostisch interview

 • uitleggen wat cognitieve gedragstherapie inhoudt en beschrijven waaruit deze bestaat

 • leerlingen in de dagelijkse onderwijspraktijk helpen om te gaan met hun angsten

 • uitleggen wat de rol van ouders / verzorgers is bij de behandeling van angst bij de leerling

Auteur

 • dr. Ellin Simon

  Dr. Ellin Simon heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd in Groningen en cognitieve neurowetenschappen in Utrecht. Ze promoveerde op een project over angstpreventie bij kinderen aan de Universiteit van Maastricht. Momenteel werkt ze als Universitair Docent Klinische Psychologie van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Zij richt zich in onderwijs en onderzoek op psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Ze focust zich hierbij sterk op het vroegtijdig ingrijpen bij angstproblematiek bij kinderen en adolescenten. Ze heeft recentelijk een subsidie verworven voor het ontwikkelen en onderzoeken van een online trainingsprogramma voor kinderen met angstproblemen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten