Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Per 1 augustus 2022 geldt de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze wet is de implementatie van de gelijknamige EU-richtlijn en brengt een aantal ingrijpende wijzigingen met zich op het gebied van het arbeidsrecht.

Prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling en mr. dr. P. (Pascal) Kruit bespreken in deze cursus de belangrijkste verplichtingen waaraan werkgevers per 1 augustus 2022 moeten voldoen:

 • Verplichte scholing moet kosteloos zijn en binnen werktijd plaatsvinden.
 • Werkgevers moeten oproepkrachten een voorspelbaarder werkpatroon bieden.
 • Er moeten goede redenen zijn voor een verbod op nevenactiviteiten buiten werktijd.

Ze trappen af met het bereik van de richtlijn: welke werknemers vallen er eigenlijk onder?

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2022

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de belangrijkste wijzigingen die de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden met zich brengt
 • kunt u uw werkgevers- en werknemerscliënten correct over deze wijzigingen adviseren

Auteur

 • prof. mr. dr. A.R. Houweling

  Ruben Houweling is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland. (JIN) Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk en hij ontwikkelde de kennisbank AR Updates.nl. Daarnaast is hij lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en verzorgt hij regelmatig lezingen en seminars voor opleidingsinstituten als CPO, OSR en PALA. 

 • mr. dr. P. Kruit

  Pascal Kruit is advocaat/eigenaar bij Kruit Arbeidsrecht. Hij heeft veel ervaring op het gebied van het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht. Pascal studeerde cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan diezelfde universiteit. Tot 1 januari 2018 was Pascal daar ook docent en onderzoeker. Naast zijn reguliere werkzaamheden is Pascal Kruit docent voor verschillende opleidingsinstituten en is hij voorts auteur voor Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, Kluwer Losbladige, AR-Updates en WWZ in Modellen. Pascal publiceert ook regelmatig (wetenschappelijke) artikelen en annotaties in arbeidsrechtelijke vakliteratuur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten