Omgaan met kinderen van gescheiden ouders

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In iedere klas van 30 kinderen zitten in Nederland gemiddeld 6 kinderen waarvan de ouders niet (of niet meer) samenwonen. In veel gevallen zal het hierbij gaan om kinderen die de scheiding van hun ouders van dichtbij en bewust hebben meegemaakt en deze kinderen zitten met deze bagage bij jou in de klas. Ze verdienen de herkenning en erkenning voor de problemen waar zij mee te maken kunnen krijgen. Jij bent als leerkracht voor deze kinderen enorm belangrijk; school is vaak de stabiele omgeving in de moeilijke periode rondom een scheiding en jij bent als leerkracht voor het kind soms de enige stabiele volwassene die betrokken is bij hun opvoeding en ontwikkeling.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • een inschatting maken van het aantal kinderen dat te maken heeft met een (echt)scheiding
 • de effecten van scheiding op de leerling omschrijven
 • voldoen aan deplichten die je als school hebt met betrekking tot de informatieplicht aan ouders met/zonder gezag.
 • met de leerling in gesprek gaan over de thuissituatie
 • inschatten welke interventies er mogelijk en nodig zijn wanneer een leerling te maken krijgt met een scheiding
 • concrete ondersteuning bieden aan leerlingen met gescheiden ouders

Auteur

 • Pieter Stoop

  Sinds 1985 werkt Pieter Stoop in het basisonderwijs en heeft als leraar onder-, midden- en bovenbouw, als Interne Coördinator Leerlingenzorg èn als lid van het management zo’n beetje alle facetten van dat onderwijs leren kennen. Sinds 2014 heeft de zorg aan kinderen met een (echt)scheidingsachtergrond zijn speciale aandacht. Sinds een training tot KIES-coach vraagt hij herkenning van en erkenning voor het verdriet en de problemen die deze kinderen ervaren op school en helpt leraren en organisatie aan de juiste kennis en vaardigheden om op een correcte en verantwoorde manier deze kinderen en hun ouders te benaderen. In 2017 werd Pieter door een jury van deskundigen en een jongerenpanel unaniem uitgeroepen tot Koploper in de door de overheid uitgeschreven Divorce Challenge. Zijn winnend idee dat iedere school met een ScheidingsExpert thuis moet worden in scheiding, draagt hij sindsdien uit door het verzorgen van (team)trainingen, cursussen en voorlichting vanuit de Stichting EKSS (Expertisebureau Kind School Scheiding).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten