Inleiding insolventierecht-I: hoofdlijnen insolventierecht en faillissement

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het insolventierecht is volop in ontwikkeling. Door de economische crisis die aanving in 2008 nam het belang van dit specialisme toe. Nu staat het insolventierecht opnieuw in de spotlights. Ondernemingen worden onder meer geconfronteerd met hoge energieprijzen die zich onvoorspelbaar ontwikkelen en een ongewoon hoge inflatie. Voorts moet er nog een bedrag van in totaal ongeveer EUR 20 miljard aan achterstallige belastingen worden betaald, een ‘erfenis’ van twee jaar beperkende maatregelen om verspreiding van COVID-19 te beteugelen. Een recessie, met alle economische gevolgen van dien, is een reëel risico. 

Tien jaar geleden is een start gemaakt met de aanpassing van het insolventierecht met het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. Diverse onderdelen van dit programma zijn inmiddels in werking getreden. Deze cursus behandelt de hoofdlijnen van het huidige insolventierecht en gaat in op de meest ingrijpende insolventieprocedure, het faillissement. Er worden praktijkvoorbeelden gegeven, waarbij herhaaldelijk wordt teruggegrepen op de casus van een aannemer die in financiële moeilijkheden zit. 

Deze cursus is het eerste deel van de tweedelige cursus Inleiding insolventierecht. Deel II besteedt aandacht aan de positie en taken van de curator alsmede aan twee andere insolventieregimes waarmee ondernemingen te maken kunnen krijgen: de surseance van betaling en de WHOA.

Deze cursus is geactualiseerd in oktober 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de plaats en context van het insolventierecht aangeven en de beginselen waarop dit is gebaseerd
 • kunt u uitleggen hoe de procedure tot faillietverklaring verloopt en welke gegevens een verzoekschrift tot faillietverklaring moet bevatten
 • kunt u de voordelen benoemen van een activa-transactie vanuit faillissement alsmede die van een akkoord
 • kunt u aangeven of een schuld een faillissementsschuld, boedelschuld of niet-verifieerbare schuld is en duiden welke regels voor betaling/uitkering gelden
 • kunt u beschrijven hoe een faillissement wordt afgewikkeld
 • kunt u de vernietigingsregels van de actio pauliana toepassen op een niet-complexe casus
 • kunt u de hoofdregels van het arbeidsrecht in faillissement omschrijven

Auteur

 • mr. K.A. Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures. Ook doceert hij geregeld over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten