Verdieping Wet normering topinkomens

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In 2003-2004 ontstond commotie over de topinkomens van bestuurders in de (semi-)publieke sector. De commissie-Dijkstal constateerde dat de minister-president onderbetaald werd ten opzichte van anderen op leidinggevende posities in het publieke domein: de ‘balkenendenorm’ was een feit. Een aantal jaren later werd de Wet normering topinkomens ingevoerd. Inmiddels ligt er een woud aan regelgeving, zoals Beleidsregels WNT, Uitvoeringsregeling WNT, Uitvoeringsbesluit WNT en Controleprotocol WNT 2021, met ieder jaar aanpassingen. 

In deze cursus gaan mr. H.A. Hoving en mr. B.M.C. Stenden de diepte in wat betreft een viertal onderwerpen van de Wet normering topinkomens. In de praktijk wordt met deze vier onderwerpen vaak geworsteld, blijkens de rechtspraak en de (vermoedelijk) aankomende wetswijzigingen. In vier blokken behandelen zij achtereenvolgens:
1.    de toepasselijkheid van de WNT en de drie ‘lacunes’ in de zorg
2.    de bezoldiging
3.    de ontslagvergoeding
4.    non-activiteit

De cursus is zo opgezet dat ook advocaten en accountants met beperkte kennis van de WNT de cursus kunnen volgen.

Deze cursus is ontwikkeld in september 2021

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:
•    kunt u beoordelen of de WNT van toepassing is op een rechtspersoon of instelling naar publiek- of privaatrecht
•    kunt u beoordelen wie onder het begrip ‘topfunctionaris’ valt
•    weet u wat er verstaan wordt onder het bezoldigingsbegrip
•    kunt u beoordelen of een beloningscomponent onder het bezoldigingsbegrip valt
•    kunt u adviseren over de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
•    bent u op de hoogte van de laatste stand van de regelgeving en rechtspraak over non-activiteit vooruitlopend op het einde van het dienstverband

Auteur

 • mr. H.A. Hoving

  Henk Hoving werd in 1983 beëdigd als advocaat na zijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1987 werd hij advocaat bij Dirkzwager in Nijmegen. Hij is een van de vijf partners van de sectie arbeids- en pensioenrecht. Zijn specialisatie bestaat uit het adviseren en procederen op het terrein van het arbeids- en ambtenarenrecht en pensioen- en medezeggenschapsrecht. Voorts is hij specialist op het gebied van onderwijsrecht. Hij heeft veel ervaring op het terrein van conflicten in de boardroom. Naast zijn praktijk is Henk Hoving jarenlang bestuurslid geweest van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA) en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over met name pensioen en de Wet normering topinkomens (WNT).

 • mr. B. Stenden

  Boy Stenden is in 2014 beëdigd als advocaat na zijn studie Ondernemingsrecht aan Tilburg University. In 2019 is hij in dienst getreden bij Dirkzwager in Nijmegen en werkt hij op de sectie arbeids- en pensioenrecht. Boy Stenden is gespecialiseerd in het ontslag van statutair bestuurders en in de WNT. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan en is lid van de specialisatievereniging Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten