Inleiding insolventierecht-II: positie faillissementscurator en hoofdlijnen herstructurering

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het insolventierecht is volop in ontwikkeling. Door de economische crisis die aanving in 2008 nam de aandacht voor en het belang van dit specialisme toe. Nu staat het insolventierecht opnieuw in de spotlights. Want de maatregelen die de overheid neemt om verspreiding van COVID-19 te beperken veroorzaken substantiële economische schade. Een recessie, met alle economische gevolgen van dien, is een reëel risico. 


In het eerste deel van deze tweedelige cursus kwamen de hoofdlijnen van het insolventierecht aan de orde en werd het faillissement behandeld. In dit tweede deel van deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie van de faillissementscurator, de surseance van betaling en de mogelijkheden die de WHOA biedt om onnodige faillissementen te voorkomen.

Deze cursus is geactualiseerd in november 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de taken en werkwijze van de faillissementscurator beschrijven
 • aangeven welke rechten en verplichtingen de faillissementscurator jegens de verschillende betrokkenen in een faillissement heeft
 • uitleggen op welke wijze u kunt opkomen tegen handelen of nalaten van de faillissementscurator
 • beschrijven hoe een surseance van betaling verloopt
 • uitleggen welke rechtsgevolgen een surseance heeft
 • op hoofdlijnen toelichten hoe een traject onder de WHOA verloopt 

Auteur

 • mr. K.A. Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures. Ook doceert hij geregeld over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten