Wet minimumbelasting 2024

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De Wet minimumbelasting 2024 is de Nederlandse implementatie van de Pijler Twee-voorstel van de OESO. Deze wet introduceert een belasting die een mondiaal minimumniveau van belastingheffing moet waarborgen voor multinationale en binnenlandse groepen. In deze cursus vertellen docenten prof. dr. M.F. de Wilde LLM en dr. L.C. van Hulten u wat deze wet inhoudt en op welke entiteiten deze van toepassing is. Zij doorlopen daarnaast de verschillende stappen die nodig zijn om de bijheffing aan de verschillende groepsentiteiten toe te rekenen.

Deze cursus is geactualiseerd in december 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wat de Wet minimumbelasting 2024 inhoudt
 • weet u op welke entiteiten de Wet minimumbelasting 2024 van toepassing is
 • kent u de wijzen van bijheffing
 • kunt u de bijheffing toerekenen aan groepsentiteiten
 • kent u de belangrijkste formele aspecten van de Wet minimumbelasting 2024
 • kent u de Subject-To-Tax-Rule die onderdeel is van het Pijler Twee-pakket

Auteur

 • prof. dr. Maarten de Wilde LLM

  Maarde de Wilde is hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en Europees recht met betrekking tot directe belastingen. Zijn onderzoek richt zich op de belasting van bedrijfsinkomsten in een globaliserende en digitaliserende marktomgeving. Maarten is hoofd van de facultaire afdeling Belastingrecht. Hij is bestuurslid van onderwijsinstituut EFS aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (post-master op het gebied van internationale en Europese belastingen, gelieerd aan Erasmus School of Law en Erasmus School of Economics). Maarten is tevens werkzaam als Director bij PwC. Hij is verbonden aan het Africa-Europe Partnership Institute for Capacity Building and Human Resource Development (AEPICAB). Maarten studeerde in 2005 af in Nederlands Recht en Fiscaal Recht (beide cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde cum laude in 2015, waarbij zijn proefschrift 'Sharing the Pie'; Taxing Multinationals in a Global Market' verschillende prijzen ontving, waaronder de Johannes Cornelis Ruigrokprijs (2016).

 • dr. Loes van Hulten

  Loes van Hulten studeerde 'Fiscale Economie' aan Maastricht University en 'International Business Taxation' aan Tilburg University. Momenteel is zij als onderzoeker en docent verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is Loes werkzaam bij de afdeling Netherlands Knowledge Management van Deloitte Belastingadviseurs BV. Ze houdt zich met name bezig met onderwerpen op het gebied van het internationaal belastingrecht. Naast haar werk voor de Erasmus Universiteit Rotterdam en Deloitte schreef Loes diverse artikelen, annotaties en boekbijdragen. Voor deze publicaties ontving zij de Stevensprijs 2021.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten