Wet bronbelasting 2021

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Rente- en royaltybetalingen die vanuit Nederland worden verricht, waren tot 1 januari 2021 niet belast met bronbelasting. Daar heeft de Wet bronbelasting 2021 nu een einde aan gemaakt. Deze pittige heffing, met een ruimere reikwijdte dan u wellicht zou denken, kunt u maar beter vermijden. In deze cursus toont prof. dr. mr. D.S. Smit aan de hand van veel voorbeelden aan wat deze wet betekent voor grensoverschrijdende rente- en royaltybetalingen. Ook belicht hij de formeelrechtelijke en administratieve verplichtingen die erbij komen kijken. Daarnaast helpt hij u de mogelijke nadelige gevolgen van deze nieuwe wet te voorkomen.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2021.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u onder welke voorwaarden de nieuwe bronbelasting op grensoverschrijdende rente- en royaltybetalingen van toepassing is
 • kunt u de reikwijdte van het begrip gelieerdheid in deze context bepalen
 • kent u de flankerende maatregelen bij deze nieuwe wet
 • weet u welke formeelrechtelijke aspecten met deze wet gepaard gaan
 • weet u hoe diverse casussen uitwerken onder deze nieuwe wet

Auteur

 • prof. dr. mr. Daniël Smit

  Prof. dr. mr. Daniël Smit studeerde van 1998 tot 2004 Nederlands recht en fiscaal recht (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Thans is hij verbonden aan EY Amsterdam waar hij onder meer hoofd is van het bureau vaktechniek. Daarnaast is Daniël als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Amsterdam Centre of Tax Law van de Universiteit van Amsterdam. Daniël is auteur van meer dan 200 nationale en internationale publicaties op het gebied van het internationale en Europese belastingrecht en treedt regelmatig op als spreker bij nationale en internationale congressen, seminars, cursussen en gastcolleges.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten