De onzakelijke lening en r/c dga

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Sinds de baanbrekende onzakelijkeleningarresten van 9 mei 2008 en 25 november 2011 zijn we inmiddels een flinke hoeveelheid rechtspraak verder. Hoewel de contouren van de onzakelijke lening inmiddels wel duidelijk zijn, is het leerstuk nog verre van uitgekristalliseerd. Er bestaat bijvoorbeeld nog veel onduidelijkheid over de fiscale gevolgen van een verlies op een onzakelijke lening in de terbeschikkingstellingssfeer (box 1) en van een onzakelijke lening ‘opzij’. Een voor de praktijk belangrijke vraag is verder of een onzakelijke lening in familiaire relaties een schenking in de zin van de schenkbelasting kan zijn. Bij de bespreking van dit thema kan ook het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap niet onbehandeld blijven.

In deze cursus zal mr. A.M.A. de Beer zowel de theorie als de praktijk rondom dit leerstuk uitvoerig behandelen.

Deze cursus is geactualiseerd in oktober 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • kunt u benoemen wanneer er sprake is van een onzakelijke lening
 • kunt u benoemen wat de fiscale gevolgen zijn van het kwijtschelden van de onzakelijke lening
 • kunt u stapsgewijs benoemen in welke categorie een onzakelijke lening moet worden ingedeeld
 • kunt u uitleggen hoe de bewijslast is geregeld bij onzakelijke leningen
 • kunt u de gevolgen benoemen van een zakelijke en een onzakelijke garantstelling
 • kunt u aan de hand van een casus verschillende argumenten benoemen omtrent de vraag of er wel of geen schenking is en wat de eventuele omvang van die schenking is
 • weet u wat de gevolgen zijn van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Auteur

 • mr. Almer de Beer

  Mr. Almer M.A. de Beer is werkzaam bij het bureau vaktechniek fiscaal, Grant Thornton. Hij houdt zich vooral bezig met de fiscale problematiek bij ondernemers en dga's. Daarnaast publiceert hij geregeld in fiscale vakbladen en verzorgt hij fiscale cursussen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten