Europees belastingrecht voor het mkb

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het Europees belastingrecht biedt kansen voor het mkb, maar brengt tegelijkertijd risico’s met zich mee. In deze cursus behandelt docent prof. dr. mr. D.S. Smit de laatste ontwikkelingen in het Europees belastingrecht en de impact hiervan voor het mkb. Hij gaat onder andere in op het  EU‑verdedigingsbeginsel en mogelijke fiscale twistpunten zoals de toepassing van renteaftrekbeperkingen of de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting. De theorie verduidelijkt hij aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de belangrijkste principes en uitgangspunten op het vlak van het Europese belastingrecht
 • kunt u in algemene zin de mogelijke positieve en negatieve gevolgen van het Europese belastingrecht voor het mkb signaleren
 • weet u hoe u uw EU-rechtelijke positie kunt bepalen bij bepaalde fiscale twistpunten waar het mkb mee te maken kan krijgen

Auteur

 • prof. dr. mr. Daniël Smit

  Prof. dr. mr. Daniël Smit studeerde van 1998 tot 2004 Nederlands recht en fiscaal recht (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Thans is hij verbonden aan EY Amsterdam waar hij onder meer hoofd is van het bureau vaktechniek. Daarnaast is Daniël als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Amsterdam Centre of Tax Law van de Universiteit van Amsterdam. Daniël is auteur van meer dan 200 nationale en internationale publicaties op het gebied van het internationale en Europese belastingrecht en treedt regelmatig op als spreker bij nationale en internationale congressen, seminars, cursussen en gastcolleges.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten