Werkkostenregeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers c.q. inhoudingsplichtigen loonelementen onbelast aan hun werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Er bestaan echter nog veel vragen rondom de regeling. Wanneer mag u bijvoorbeeld een maaltijd onbelast vergoeden? Mag een werkgever een eigen bijdrage vragen wanneer werknemers voorzieningen ook in privé gebruiken en welke gevolgen heeft het voor de loonheffingen wanneer een werknemer wil cafetariseren? Docent mr. T. El Ouardi geeft u in deze cursus antwoord op deze en andere vragen zodat u (weer) helemaal op de hoogte bent van de werkkostenregeling.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u de belangrijkste elementen van de werkkostenregeling weer scherp
 • weet u welke uitzonderingen er zijn op het loonbegrip voor de loonbelasting
 • bent u op de hoogte van de waarderingsregels voor loon in natura
 • weet u hoe de cafetariaregeling kan worden toegepast en aan welke voorwaarden hiervoor moet worden voldaan
 • weet u welke gevolgen het toekennen van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers heeft voor de loonheffingen
 • weet u welke loonelementen aangewezen kunnen worden als eindheffingsloon en welke voorwaarden hiervoor gelden

Auteur

 • mr. Touria El Ouardi

  Touria El Ouardi werkzaam op het vaktechnisch bureau van BDO waarbij zij zich bezighoudt met allerlei ontwikkelingen op het gebied van nationale en internationale loonheffingen. Zij publiceert op regelmatige basis over diverse onderwerpen binnen haar vakgebied. Daarnaast is zij als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten