Kwaliteitstoetsen voor de advocatuur

Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf deze datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.
 

Door middel van gestructureerde feedback kunnen collega’s of vakgenoten leren van elkaars ervaringen, successen, problemen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. De kwaliteitstoetsen dragen bij aan de bevordering van de kwaliteit van alle advocaten. (NOvA)

 

Wie?

Advocaten zijn verplicht ieder kalenderjaar, en voor het eerst het kalenderjaar volgend op de onvoorwaardelijke inschrijving op het tableau, deel te nemen aan de kwaliteitstoetsen. De verplichting voor stagiaires en herintreders gaat dus in het kalenderjaar volgend op de onvoorwaardelijke inschrijving op het tableau. Wel kunnen zij vrijwillig eerder deelnemen aan kwaliteitstoetsen.

 

Wat?

Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback:

  • Intervisie
  • Peer review
  • Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO)

De NOvA stelt verschillende voorwaarden aan deze vormen. Deze worden hieronder voor u uiteengezet.

Intervisie

Inhoud

Inhoud
Overleg over dilemma’s en vragen over eigen functioneren, praktijk- en praktijkuitoefening

omvang

Omvang
Min 3, max 10 advocaten

Duur

Duur
Min 8 uur per jaar (met ten minste 2 uur en max 4 uur aangesloten per dag)

Punten

Punten
Eén niet-juridisch opleidingspunt per uur, met max van 4 punten per jaar

Begeleider

Begeleider
Deskundige als in art. 26 lid 1 Advocatenwet

Peer review

inhoud

Inhoud
Inhoudelijke beoordeling van dossiers door reviewer, gevolgd door gesprek

omvang

Omvang
Eén-op-één

Duur

Duur
Min 4 uur per jaar (met ten minste 2 uur en max 4 uur aangesloten per dag)

Punten

Punten
Eén niet-juridisch opleidingspunt per uur, met max van 4 punten per jaar

Begeleider

Begeleider
Deskundige als in art. 26 lid 1 Advocatenwet

Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO)

inhoud

Inhoud
Overleg over juridische en niet-juridisch-inhoudelijke vraagstukken mbt dagelijkse praktijkvoering van advocaten

omvang

Omvang
Min 3, max 10 advocaten

Duur

Duur
Min 8 uur per jaar (met ten minste 2 uur en max 4 uur aangesloten per dag)

Punten

Punten
Geen

Begeleider

Begeleider
Begeleider, per overleg aangewezen door deelnemers

 

Hoe?

Voor welke vorm van gestructureerde feedback kiest u om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen? PO-Online helpt u op weg.

Aan de slag

Ga voor ondersteunend materiaal bij het effectief en succesvol organiseren van uw Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) naar ons cursusoverzicht voor advocaten. Heeft u vragen over de kwaliteitstoetsen voor de advocatuur? Ga dan naar: www.advocatenorde.nl